Професионалното измерване на прозорци е една от най-важните дейности, за които трябва да се погрижим при поръчка на прозорци. На негова база се изчисляват разходите за конструкцията и се планира начинът на вграждане на прозорците в конструкцията. Измерването на място, извършено по време на строеж на сграда, дава възможност да се определят всички разлики, свързани с нивото на преградите или нивото на терасните врати.

Например терасните врати се монтират на ниво партер, тоест на последния етаж, което означава, че е необходимо да се планира дограмата така, че да не се образува излишен праг. При измерване на прозорците в новите къщи обикновено все още няма подове, мазилка или фуги, но е важно да планирате тези слоеве и да можете да предвидите как ще се промени интериорът при извършване на довършителните работи.